Algemene voorwaarden

Algemene Factuur- en Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de Klant en “Symphony” en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.
” Symphony ” heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
Symphony is eigendom van Leen De Saedeleer, Kerkstraat 21 te 9550 Herzele in België met handelsregister HR. en BTW BE 0871.061.087.
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden.

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door ” Symphony ” en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail of via mondelinge overeenkomst in de winkel met ontvangst van een voorschot.
De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd. Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten.
Indien ” Symphony ” de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de Koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. ” Symphony ” kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

3. Producten, prijzen en tarieven
Alle producten die door ” Symphony ” aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website of winkel aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.
” Symphony ” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website en in onze cataloog tot uitputting van voorraad. ” Symphony ” doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te wijzigen of te annuleren.
” Symphony ” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. Noch kan “Symphony” aansprakelijk gesteld worden voor producten die gewijzigd zijn door de leverancier, en hierdoor wat anders kunnen uitzien.

4. Betaling en betaalwijze
De Koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW.
Betaling kan via betaling in de winkel cash, via bancontact of overschrijving op onze rekening ING BE04 3630 0122 1331.
Betaling kan enkel in Euro. Goederen worden pas verstuurd na de betaling te hebben ontvangen.

5. Levering en leveringstermijnen
Onze producten worden geleverd via BPost, DPD of de klant kan ze zelf komen ophalen in de winkel.
De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.
De verzendkosten worden forfaitair berekend op basis van het gewicht.
Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, de verzendkosten worden aangepast in de bestelbon. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met ” Symphony “. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van “Symphony” tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de Klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant.
De leveringstermijn bedraagt maximaal 10 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen. In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

6. Annuleren van de transactie
Onze producten worden geleverd via BPost, DPD of de klant kan ze zelf komen ophalen in de winkel.
De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.
De verzendkosten worden forfaitair berekend op basis van het gewicht.
Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, de verzendkosten worden aangepast in de bestelbon. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met ” Symphony “. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van “Symphony” tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de Klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant.
De leveringstermijn bedraagt maximaal 10 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen. In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

7. Terugneming en terugbetaling
Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de Klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten), kan de Klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 7 kalenderdagen na ontvangst terugsturen of binnenbrengen in de winkel en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst.
Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen de geretourneerde artikelen terugbetalen, zodra wij de goederen ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen. Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling.

8. Gegevens van de Klant

Door gebruik te maken van de webshop van ” Symphony ” stemt de Klant in, met het verzamelen van en het gebruik door ” Symphony ” van bepaalde persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van ons klantenbeheer.
De door de Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van ” Symphony “.
U behoudt steeds het recht om uw gegevens fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds terecht bij de klantenservice van Symphony via e-mail: info@symphonygeschenken.be of op het telefoonnummer: 053 26 51 60